Miljøprojekt nr. 1487, 2013

Opdatering af videngrundlaget om teknologier til behandling af CCA-imprægneret træ

14-03-2014

For at nyttiggøre ressourcerne i brugt CCA-træ og for at mindske miljøeffekterne er der i løbet af det seneste årti udviklet behandlingsteknologier i flere lande. Metoderne involverer både biologisk nedbrydning, vådkemiske ekstraktioner, ekstraktion med elektrodialyse eller termisk processer som pyrolyse, forgasning og forbrænding.

Denne rapport indeholder en opdatering af den tidligere viden om den teknologiske udvikling af både kendte men også nye metoder, som kan behandle brugt CCA-træ. Rapporten har fokus på de kommercielle teknologier.

Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at termiske behandlingsmetoder, som udnytter den termiske energi i CCA-træ, har vundet frem af flere årsager bl.a. lav nettobehandlingspris, mulighed for deponering af faste restprodukter, som indeholder CCA-metaller, og effektiv røggasrensningsteknologi, som kan sikre opfyldelse af emissionskrav. Metoder, som kan genvinde CCA-metaller, har svært ved at komme ind på det kommercielle marked på grund af de høje behandlingsomkostninger og den begrænsede værdi af de genvundne produkter

Læs publikation