Miljøprojekt nr. 1554, 2014

Lugtgrænser

18-03-2014

 

Rapporten er knyttet til Miljøstyrelsens arbejde med at revidere
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1985, (Lugtvejledningen). Rapporten er udført for Miljøstyrelsen i et forsøg på at belyse, om de nuværende grænseværdier for lugt giver en konstateret beskyttelse af naboerne til virksomheder med potentielle lugtemissioner. Rapporten vurderer, om der er en sammenhæng mellem det faktiske klagemønster omkring virksomheder og den lugtregulering, de lokale myndigheder anvender på de enkelte virksomheder.

Læs publikation