Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 126, 2014

Kortlægning, sundheds- og miljøvurdering af flammehæmmere i tekstiler

18-03-2014

Projektet har kortlagt af anvendelse flammehæmmere i boliginteriør på det danske marked.

Det er primært tekstiler, tæpper og gardiner, der skal anvendes i eller til f.eks. møbler i offentlige bygninger eller professionelle sammenhænge, hvor der er særlige brandkrav, der indeholder flammehæmmere eller bliver efterbehandlet med flammehæmmere.

Femten produkter er blevet analyseret, 3 kontorstole, 8 madrasser, 3 stole/lænestole og 1 plaid. I tre stole var der flammehæmmere i form af TCPP og TDCPP i skumgranulatet. Ingen af de undersøgte madrasser eller plaiden indeholdt flammehæmmere.

Eksponering for TCPP og TDCPP kan ske dels via inhalation, dels via hudeksponering eller via indtagelse af støvpartikler. Beregningerne viser, at det sandsynligvis er hudkontakt med møbler, der giver det største bidrag. Eksponeringen giver samlet set ikke anledning til risiko for forbrugerne.

Ligeledes blev der heller ikke fundet risiko for skadelige effekter i miljøet af de to stoffer.

Læs publikation