Miljøprojekt nr. 1558, 2014

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

28-03-2014

Rapporten beskriver dansk lovgivning og relevant EU- ret for etablering og drift af affaldssorterings-anlæg. Rammebetingelserne for offentlige anlæg, private anlæg og tre former for offentligt-privat samarbejder om sorteringsanlæg analyseres i forhold til miljøretlig, kommunalretlig, udbudsretlig og statsstøtteretlig regulering bl.a. med henblik på leveringssikkerhed for kommunalt affald og med hensyn til mulighed for at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, for kommunal medfinansiering af et anlæg samt for at anvende konkurrencepræget dialog under et udbud.

Læs publikation