Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv

21-03-2014

Miljøstyrelsen har med denne rapport fået vurderet de sundhedsmæssige effekter ved udsættelse for sukkerstøv. Rapporten beskriver desuden baggrunden for B-værdien og det sundhedsmæssigt baserede luftkvalitetskriterium for sukkerstøv.

Læs publikation