Brug af regnvandsanlæg i Danmark - erfaringsopsamling

28-03-2014

Siden 2001 har det i Danmark været muligt at anvende opsamlet regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask i vaskemaskiner i husholdninger. Rapporten beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner og 10 spildevandsforsyninger, udvalgte ejere /brugere og leverandører af regnvandsanlæg.

Udgivet af Naturstyrelsen 2014. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Download pdf