Miljøprojekt nr. 1559, 2014

Automatisk affaldssortering – teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer

28-03-2014

Rapporten beskriver teknologiske løsninger til automatisk sortering af affaldsfraktionerne plast, metal, papir, pap og glas. Danske virksomheder inden for automatiserings-, robot- og sensorteknologi er også identificeret. Der vises beregninger for anlægskoncepter, som kan håndtere kildesorteret, kildeopdelt og evt. blandet tørt affald fra husholdninger, genbrugspladser og erhverv.

Investerings- og driftsomkostninger, materialeflow i anlægget og outputkvalitet fremgår. Stordriftsfordele forventes opnået ved opland med 0,5 – 1,6 mio. indbyggere afhængigt af anlægskoncept.

Læs publikation