Environmental Project No. 1557, 2014

Alternatives to classified phthalates in medical devices

27-03-2014

Overordnet set er der i rapporten identificeret 10 potentielle alternativer til DEHP i medicinsk udstyr. Alternativerne er undersøgt for deres iboende miljø- (og sundhedsmæssige) egenskaber. Den overvejende del af de undersøgte alternativer viser en bedre toksikologisk profil end DEHP og er således at foretrække fremfor DEHP. Et par af alternativerne mangler dog data, førend en toksikologisk vurdering lader sig foretage.

Overall, the report identified 10 potential alternatives to DEHP in medical devices. The alternatives have been studied for their inherent environmental and health properties. Most of the considered alternatives show a better toxicological profile than DEHP, and are thus preferable to DEHP. However, data are lacking for a few of the alternatives, before a toxicological assessment can be carried out.

Læs publikation