Environmental Project No. 1568, 2014

Shredder residues: Problematic substances in relation to resource recovery

08-05-2014

Detailed characterisation of shredder residues shows that certain substances in the waste may present a barrier for efficient and environmentally sound utilization of the resources. Problematic substances are identified and the possibility of source-separation of the problematic substances was assessed.

En detaljeret karakterisering af shredderaffald har vist, at affaldet indeholder stoffer, der kan være en barriere for at kunne udnytte ressourcerne i affaldet.I projektet er problematiske stoffer i shredderaffald identificeret og mulighederne for at identificere og udsortere materialer indeholdende disse stoffer er undersøgt.

Læs publikation