Miljøprojekt nr. 1564, 2014

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1

Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter

08-05-2014

Miljøstyrelsen har iværksat 7 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder.

I delprojekt 1 er der foretaget en kobling mellem brancher og aktiviteter i forhold til kritiske jordforurenende stoffer, der potentielt har været anvendt ved de pågældende aktiviteter og brancher. Der er taget udgangspunkt i Danmarks Miljøportals database ”DKJord”, der lagrer data om kortlagte jordforureninger i Danmark.

Delprojekt 1 indgår som en del af Miljøstyrelsens screeningsværktøj til identifikation af overfladevandstruende jordforureninger (jf. bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord).   

Læs publikation