Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 129, 2014

Kortlægning af udvalgte allergene, disperse farvestoffer i tøj

05-05-2014

I tekstilbranchen anvendes en lang række stoffer til indfarvning af tøj. Flere af disse farvestoffer er enten i sig selv problematiske, eller deres nedbrydningsprodukter kan være det. Nogle af de problematiske farvestoffer såsom azofarvestoffer er omfattet af REACH og opført på kandidatlisten. Andre farvestoffer, såsom disperse farvestoffer, der kan være allergi- og kræftfremkaldende, er ikke reguleret under REACH eller anden lovgivning. Derfor har Miljøstyrelsen undersøgt producenternes viden om anvendte farvestoffer i tekstiler i Danmark, samt forekomsten af 23 udvalgte allergene, disperse farvestoffer i en målrettet stikprøvekontrol.

Læs publikation