Miljøprojekt nr. 1569, 2014

Kortlægning af danske lystbådehavne

Der er gennemført en kortlægning af lystbådehavne i Danmark med henblik på at kunne udpege velegnede lystbådehavne, hvis karakteristika skal anvendes i en miljørisikovurdering af antibegroningsmidler.

Læs publikation