Miljøprojekt nr. 1573, 2014

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, Delprojekt 6

Systematisering af data og udvælgelse af overfladevandstruende jordforureninger

20-05-2014

Miljøstyrelsen har iværksat 7 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder.

I delprojekt 6 er der udviklet et automatisk screeningsværktøj, der tager udgangspunkt i fastsatte kriterier og standardværdier fra 5 tidligere delprojekter.

Læs publikation