Miljøprojekt nr. 1572, 2014

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4

Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

08-05-2014

Miljøstyrelsen har iværksat 7 delprojekter for at tilrettelægge indsatsen over for jordforureninger, der truer overfladevand og internationale beskyttelsesområder.

I delprojekt 4 er der udviklet en metode til at vurdere fortynding i danske vandløb, som er påvirket af forurenede grunde via grundvandet. Metoden følger de overordnede principper fra EU’s vandramme-direktiv (EQS Directive 2008/105/EC) og er udviklet i forbindelse med en revision af den danske jordforureningslov i 2013. Metoden indgår i det landsdækkende screeningsværktøj for jord-forureninger, der truer overfladevand. Metoden kan ligeledes anvendes til at udregne fortynding i et konkret vandløb.  

Læs publikation