Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014

Danmark uden affald

Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

21-05-2014

Ressourceplan for affaldshåndtering tilgodeser – sammen med de kommunale affaldsplaner - affaldsdirektivets krav i artikel 28 om en affaldshåndteringsplan. Overordnet er målet, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Målene i direktiver om specifikke affaldsfraktioner forventes også opfyldt med planen.

Læs publikation