Vejledning fra Miljøstyrelsen nr .5, 2014

Vejledning om indberetning til det danske nanoproduktregister

17-06-2014

Vejledningen er en hjælp til de virksomheder som er omfattet af 
indberetningspligt i henhold til Bekendtgørelse nr. 644 af 13. juni 2014 om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret.

Læs publikation