Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder

04-06-2014

Denne vejledning giver anvisninger på håndtering af vinduer med PCB-holdige termoruder til bygningsejere, virksomheder involveret i nedrivning og renovering, kommuner, transportører samt modtagere og behandlere af byggeaffald med PCB.  Vejledningen beskriver den relevante lovgivning og hvilke krav der er til de enkelte aktører. Vejledningen beskriver desuden, i hvilket omfang PCB forekommer i termoruderne og vinduesrammer. Vejledningen giver konkrete anbefalinger til, hvorledes det bestemmes, om termoruden indeholder PCB, og hvorledes man i givet fald skal forholde sig.

Læs publikation