Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder

04-06-2014

Denne vejledning giver anvisninger på håndtering af vinduer med PCB-holdige termoruder til bygningsejere, virksomheder involveret i nedrivning og renovering, kommuner, transportører samt modtagere og behandlere af byggeaffald med PCB.  Vejledningen beskriver den relevante lovgivning og hvilke krav der er til de enkelte aktører. Vejledningen beskriver desuden, i hvilket omfang PCB forekommer i termoruderne og vinduesrammer. Vejledningen giver konkrete anbefalinger til, hvorledes det bestemmes, om termoruden indeholder PCB, og hvorledes man i givet fald skal forholde sig.

Læs publikation