Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

25-06-2014

Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvilke krav der stilles til drikkevandets kvalitet, og hvordan der føres kontrol med vandkvaliteten. Der indgår en beskrivelse af de forskellige kontroller, og hvor ofte de skal foretages. Det gennemgås i hvilke tilfælde kontrollen kan nedsættes eller for nogle stoffers vedkommende kan undlades. Naturstyrelsen har opdateret vejledningen i januar 2016 grundet ændringer til bilag A.

Download pdf