978-87-93178-63-2

Udenlandske erfaringer med emissionsbaseret regulering af husdyrbrug

Slutrapport 2014

20-06-2014

Nærværende rapport er udarbejdet for Miljøstyrelsen som en forundersøgelse af, om der i udvalgte referencelande er implementeret miljøregulering af husdyrbrug, der er emissionsorienteret i forhold til anlægsdelen. Redegørelsen i rapporten skal indgå i Miljøstyrelsens fremadrettede arbejde med regulering af husdyrbrug jf. Natur- og Landbrugskommissionen anbefalinger. 

Læs publikation