Environmental Project No. 1555, 2014

Test, demonstration and further development of the ARP process in China

Test, demonstration and further development of the ARP process in China

30-06-2014

Denne rapport er den endelige afrapportering af udviklings- og forskningsprojektet mellem EnviDan A/S og Aihua. Formålet med projektet har været at undersøge: 1. Udvikling af kombinationen af ARP/SSH processerne i fuld skala.2. Ombygning af reference anlæg til implementering af ARP/SSH i fuld skala.3. Test og demonstration af potentialet af ARP/SSH processen i Kina og med kinesisk spildevand.

Den vellykkede implementering af biologisk fosforfjernelse - på Wangjiashan renseanlæg, kombineret med viden om, hvordan et lavt indhold af organisk stof påvirker kvælstoffjernelse, er meget nyttig i forbindelse med implementeringen af den kombinerede ARP/SSH proces på andre renseanlæg i Kina.

Læs publikation