Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked

13-06-2014

Rapporten indeholder en kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Gennem spørgeskemaundersøgelse og interviews af danske virksomheder er der foretaget en analyse af danske styrkepositioner og barrierer for yderligere produktion og eksport af danske renluftsløsninger.  Rapporten undersøger også hvad  danske myndigheder og virksomheder i fællesskab kan gøre for at fremme de danske styrkepositioner. 

Læs publikation