Environmental Project no. 1583, 2014

Survey of the occurrence of 1,6-hexanediol diglycidyl ether in food contact materials

A LOUS 2012-2015 follow-up project

07-07-2014

This project is a survey of the occurence of 1,6-hexanediol diglycidyl ether (HDDGE) specifically in food contact material on the Danish market

This survey clarifies that HDDGE is listed on an inventory for possible use in printing inks food contact materials, but that is not used by European producers and importers. The substance is not allowed for use in plastic materials for food contact. One Danish company reported a possible use of HDDGE in coating of drinking tanks and pipelines. This is the only use of HDDGE confirmed in relation to food contact materials in Denmark.        

The project is following up on a previous survey under the Danish EPA’s LOUS-review ( Environmental Project no. 1472 ). 

 

Dansk resume

Denne rapport er en kortlægning af anvendelsen på det danske marked af 1,6-hexanedioldiglycidylether (HDDGE) som fødekontaktmateriale. Baggrunden for at udvælge disse produktgrupper er resultaterne fra et forudgående kortlægningsprojekt (Environmental Project no. 1477), der blev udført som en del af Miljøstyrelsens vurdering af Listen over uønskede stoffer (LOUS).

Projektet fastslår, at HDDGE er opført på en liste over mulige stoffer til brug i trykfarver til fødevarekontaktmaterialer, men at det ikke bruges af europæiske producenter og importøer. Stoffet er ikke tilladt til brug i fødevarekontaktmaterialer af plast. En dansk virksomhed har oplyst en mulig brug af stoffet i forbindelse med overfladebehandling af vandtanke og –rør. Denne anvendelse er den eneste bekræftede brug af stoffet HDDGE i forbindelse med fødevarekontaktmaterialer.

Læs publikation