Environmental Project no.1582, 2014

Survey of 1,6-hexanediol diglycidyl ether in Building Materials for Consumers and in Toys

A LOUS 2012-2015 follow-up project

07-07-2014

This project is a survey of 1,6-hexanediol diglycidyl ether (HDDGE) in building materials for consumers and in toys on the Danish market.

The survey concludes that the use of 1,6-hexanediol diglycidyl ether in DIY building materials on the Danish market appears to be limited. Analysis revealed contents of HDDGE of 0.3-17.7% in 6 out of 15 products. It is evaluated that the identified consumer products used as floor coating and fibreglass repair products will probably not be used often by private consumers in Denmark.  Furthermore the survey concludes that the substance HDDGE is not used in modelling clay (play dough) intended as a toy for children.

The background for choosing these use categories were the results from a previous survey from the Danish EPA under the LOUS-review ( Environmental Project no. 1472 ).
 

Dansk resume 

Denne rapport er en kortlægning af anvendelsen på det danske marked af 1,6-hexanedioldiglycidylether (HDDGE) i byggematerialer til forbrugere samt i legetøj. Baggrunden for at udvælge disse produktgrupper er resultaterne fra et forudgående kortlægningsprojekt (Environmental Project no. 1472), der blev udført som et del af Miljøstyrelsens vurdering af Listen over uønskede stoffer (LOUS).

Sammenfattende konkluderer rapporten, at udbredelsen af brugen af den reaktive fortynder HDDGE i gør-det-selv byggevarer på det danske marked synes at være begrænset. Stoffet blev ved analyse fundet i 6 produkter, i koncentrationer på 0,3-17,7%. De identificerede produkter indenfor gulvbelægning og fiberglas reparation forventes ikke at blive anvendt hyppigt af private forbrugere i Danmark. Rapporten  konkluderer desuden, at stoffet HDDGE ikke anvendes i modellervoks som legetøj for børn.

Læs publikation