Environmental Project no. 1546, 2014

Survey of white spirit

17-01-2014

Survey of white spirit

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report includes an introduction of 3 white spirits and presents available information on the use and occurrence of the substances internationally and in Denmark and on legislation concerning white spirit. It compiles information on environmental and health effects, on waste management and on alternatives to the substances.

Kortlægning af mineralsk terpentin

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Ud fra tilgængelig viden indeholder rapporten en introduktion til 3 mineralske terpentiner og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af mineralsk terpentin internationalt og i Danmark og om lovgivningen der er relevant for stoffet. Rapporten sammenfatter viden om miljø- og sundhedseffekter af mineralsk terpentin, om affaldsbehandling og om alternativer til stofferne.

Læs publikation