Miljøprojekt nr. 1507, 2013

Strategisk samarbejde om genanvendelse af elektronikaffald

21-01-2014

DAKOFA har for Miljøstyrelsen på baggrund af interviews med forskellige aktører i værdikæden fra elektronikprodukt til affaldsbehandlere kortlagt interesse og muligheder for at etablere et strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald. Undersøgelsen viser, at der er bred interesse for at deltage i et strategisk samarbejde. Undersøgelsen kommer på den baggrund med forslag til fokusområder, aktiviteter og deltagere i et fremtidigt strategisk samarbejde.

Læs publikation