Miljøprojekt nr. 1529, 2014

Organiske restprodukter - vurdering af potentiale og behandlet mængde

15-01-2014

Rapporten viser, at der var et samlet potentiale af organiske restprodukter/andet organisk affald på ca. 10,7 mio. tons våd-vægt i 2008. Heraf blev 9,3 mio. tons vådvægt oparbejdet, og resten blev behandlet enten ved forbrænding eller ført til deponi. Af den oparbejdede mængde på 9,3 mio. tons. VV blev ca. 82 % enten anvendt som råvaresubstitution eller udspredt på landbrugsjord og ca. 14 % blev komposteret. Kun godt 3 % af den oparbejdede mængde organisk affald blev bioforgasset.

Det fremgår af rapporten, at der er et potentiale for øget genanvendelse af organisk e restprodukter på 1,185 mio.
tons VV.

Læs publikation