Environmental Project No. 1545, 2014

Survey of Trisodium nitrilotriacetate

17-01-2014

Survey of Trisodium nitrilotriacetate

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report defines the substance and present information on the use and occurrence of Trisodium nitrilotriacetate internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Kortlægning af Trinatrium nitriloacetat

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stoffet og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af Trinatrium nitrilotriacetat internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Læs publikation