Environmental Project No. 1540, 2014

Survey of MTBE

15-01-2014

Survey of MTBE

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns the substance methyl-tert-butyl ether; MTBE. This substance was included in the first revision of the LOUS list in 2000 and has remained on the list since that time. The report defines the substance and present information on the use and occurrence of MTBE internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Kortlægning af MTBE

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Denne rapport omhandler stoffet methyl-tert¬-butyl-ether, normalt omtalt som MTBE, der er en af de i alt 40 stoffer på Miljøstyrelsens Liste over uønskede stoffer (LOUS).  Rapporten definerer stoffet og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af MTBE internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Læs publikation