Environmental Project No. 1544, 2014

Survey of mercury and mercury compounds

17-01-2014

Survey of mercury and mercury compounds

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report define the substance groups and present information on the use and occurrence of mercury as such, internationally and in Denmark, brief information on environmental and health effects, on alternatives to the substances, on existing regulation, on monitoring and exposure, waste management and information regarding ongoing activities under REACH, among others.

Kortlægning af kviksølv og kviksølvforbindelser

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stofgruppen og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af kviksølv, internationalt og i Danmark, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofferne, og viden om alternativer, eksisterende regulering, moniteringsdata, eksponering, affaldsbehandling og igangværende aktiviteter under REACH.

Læs publikation