Environmental Project No. 1539, 2014

Survey of lead and lead compounds

15-01-2014

Survey of lead and lead compounds

A survey has been performed for lead and lead compound, which are listed on the Danish EPA’s List of Undesired Substances (LOUS). Lead is classified as toxic to reproduction due to severe effects on fertility and on the brain development in the unborn and developing child. Lead is furthermore classified as toxic after repeated exposure and toxic for the aquatic environment. There is no lower limit for the toxic effects of lead in humans and it is thus advisable to limit the exposure to lead as much as possible.

This survey gives an updated status on regulation, use, effects on health and environment, waste management and alternatives.


Kortlægning af bly

Der er blevet udført en kortlægning af bly og blyforbindelser, som indgår på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). Bly er klassificeret som reproduktionstoksisk med alvorlige effekter på forplantningsevnen samt på hjernens udvikling hos børn. Bly er endvidere giftigt ved længere tids udsættelse og giftigt for vandmiljøet. Der er ikke nogen nedre grænse for hvornår bly er giftigt for mennesker, og det er derfor hensigtsmæssigt at begrænse eksponeringen for bly mest muligt.

Denne kortlægning giver en opdateret status på gældende lovgivning, produktion og anvendelse, affaldshåndtering, effekter på miljø og sundhed og information om alternativer.

Læs publikation