Environmental Project No. 1537, 2014

Survey of certain isocyanates (MDI and TDI)

15-01-2014

Survey of certain isocyanates (MDI and TDI)

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report define the substances groups and present information on the use and occurrence of certain isocyanates, internationally and in Denmark, information on environmental and health effects, on alternatives to the substances, on existing regulation, on monitoring and exposure, waste management and information regarding ongoing activities under REACH, among others.

Kortlægning af visse isocyanater (MDI og TDI)

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stofgrupperne og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af visse isocyanater, internationalt og i Danmark, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofferne, og viden om alternativer, eksisterende regulering, moniteringsdata, eksponering, affaldsbehandling og igangværende aktiviteter under REACH.

Læs publikation