Environmental Project No. 1538, 2014

Survey of copper(I)oxid, copper(II)sulphate and copper(I)chloride

15-01-2014

Survey of copper(I)oxide, copper(II)sulphate and copper(I)chloride

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report defines the substances and present information on the use and occurrence of copper(I)oxide, copper(II)sulphate and copper(I)chloride internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Kortlægning af kobber(I)oxid, kobber(II)sulfat og kobber(I)klorid

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stofferne og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af kobber(I)oxid, kobber(II)sulfat og kobber(I)klorid internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Læs publikation