Environmental Project No. 1541, 2014

Survey of selected phthalates

15-01-2014

Survey of selected phthalates

This survey concerns certain phthalates. The survey concerns the phthalates DINP, DIDP, DPHP, DEP, DIPP and DMEP. On the basis of the results, the Danish EPA will assess the need for any further regulation: substitution/phase out, classification and labelling, improved waste management or increased dissemination of information. The use of the general plasticisers DINP and DIDP is well described, even an actual distribution on end-products is not available for Denmark. DPHP is less well described, but has functional characteristics similar to DIDP and can be used as an alternative to DIDP. As regards DEP, the registered tonnages and other information indicate that it still has a significant use in the EU, but more details about the use are needed. DIPP seem to have a very narrow application range in the EU, and it is questionable if much more information can be found. DMEP is still not registered, indicating that its future use in the EU may be very limited or absent.

Kortlæggning af visse ftalater

Denne undersøgelse vedrører udvalgte ftalater. Undersøgelsen vedrører ftalaterne DINP, DIDP, DPHP, DEP, DIPP og DMEP. Miljøstyrelsen vil på grundlag af resultaterne vurdere behovet for yderligere regulering, substitution/udfasning, klassificering og mærkning, forbedret affaldshåndtering eller øget udbredelse af information. Anvendelsen af de generelle blødgørere DINP og DIDP anses som velbeskrevet, selvom en reel fordeling af deres anvendelse på slutprodukter ikke findes for Danmark. DPHP er mindre velbeskrevet, men har funktionelle egenskaber svarende til DIDP og kan anvendes som alternativ til denne. Hvad angår DEP, så antyder den registrerede mængde, samt andre oplysninger, at den stadig har en betydelig anvendelse i EU, men flere detaljer om dens anvendelse er nødvendige. DIPP ser ud til at have en meget afgrænset anvendelse i EU og det er spørgsmålet om der kan findes mere relevant information om den. DMEP er forstsat ikke registreret og det kan antyde at dens fremtidige anvendelse i EU er meget begrænset eller helt fraværende.

Læs publikation