Environmental Project No. 1536,2014

Survey of brominated flame retardants

15-01-2014

Brominated flame retardants have in common that they contain bromine and are used to prevent the ignition of plastic materials and textiles. This survey has identified 69 brominated flame retardants which have been pre-registered under REACH and/or are produced by the major international manufacturers of brominated flame retardants. Furthermore, 14 substances described in the literature, but not pre-registered or marketed by the major manufactures, are examined in the survey

This survey presents figures on production and use patterns for the identified substances. Further, the regulatory framework for brominated flame retardants in Denmark, Europe and globally is described as is exposure routes and their effect on human health and the environment. Finally is non-brominated alternatives described.

Kortlægning af bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere har det til fælles, at de indeholder brom og bruges til at forhindre antændelse af plastmaterialer og tekstiler. Denne kortlægning har identificeret 69 bromerede flammehæmmere, som er blevet præregistreret i henhold til REACH, og / eller er fremstillet af store internationale producenter af bromerede flammehæmmere. Desuden undersøges 14 stoffer, der er beskrevet i litteraturen, men ikke pre-registreret eller markedsført af de store producenter.

Kortlægningen præsenterer tal om produktions- og forbrugsmønstre for de identificerede stoffer. Endvidere er de lovgivningsmæssige rammer for bromerede flammehæmmere i Danmark, Europa og globalt beskrevet som er eksponeringsveje og deres indflydelse på menneskers sundhed og miljøet. Endelig beskrives ikke-bromerede alternativer.

Læs publikation