Miljøprojekt nr. 1513, 2013

Kviksølvforurening i jord

21-02-2014

Dette projekt beskæftiger sig med kviksølv i forhold til forurenede grunde og forurenet jord. Formålet med rapporten er at skabe en dybere forståelse for de forskellige former for kviksølv og disse formers egenskaber med henblik på bedre at kunne udføre kvalificeret arbejde i forbindelse med 1) jordforureningsundersøgelser, 2) kemiske analyser af forurenede grunde, 3) risikovurderinger af forurenede grunde, og 4) valg af afværgemetode i forhold til en forurenet grund

Læs publikation