Byudvikling og risiko for forurening af grundvandet med pesticider

04-02-2014

I rapporten ’Byudvikling og risiko for forurening af grundvandet med pesticider’ bliver det undersøgt, om pesticidindholdet i grundvandet kan relateres til tre forskellige typer af byudvikling.

I rapporten ’Byudvikling og risiko for forurening af grundvandet med pesticider’ bliver det undersøgt, om pesticidindholdet i grundvandet kan relateres til tre forskellige typer af byudvikling. Herigennem vil det være muligt at vurdere, om denne kategorisering er relevant i forhold til at vurdere risiko for pesticidudvaskning til grundvandet i bynære områder. Derudover bliver der i rapporten opstillet en procedure for undersøgelse af pesticider i nydannet grundvand under byer.

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse

Download pdf