Miljøprojekt nr. 1623, 2014

Termisk stripning af PCB fra sekundært og tertiært forurenede byggematerialer

18-12-2014

Projektet omfatter en systematisk afprøvning i laboratorieskala af mulighederne for at rense mineralsk byggeaffald forurenet med PCB ved hjælp af termisk stripning. Rapporten konkluderer, at termisk rensning af sekundært og tertiært forurenede materialer er mulig og velegnet til at afprøve i stor skala.

Læs publikation