Environmental project No. 1613, 2014

Survey of toluene

Part of the LOUS-review

16-12-2014

Survey of toluene (CAS No. 108-88-3) within List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns the aromatic organic substance toluene. This substance was included in the LOUS list in 2009. The report defines the substance and present information on the use and occurrence of toluene internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler det aromatiske organiske stof toluen. Rapporten definerer stoffet og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af toluen internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Download the publication