Environmental project No. 1614, 2014

Survey of short-chain and medium-chain chlorinated paraffins

Part of the LOUS-review

16-12-2014

Survey under the LOUS 2012-15 review of short-chain and medium-chain chlorinated paraffins

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report presents information on the use and occurrence of the short-chain and medium-chain chlorinated paraffins, internationally and in Denmark, information on environmental and health effects, releases and fate, exposure and presence in humans and the environment, on alternatives to the substances, on existing regulation, waste management and information regarding ongoing activities under REACH, among others.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af kortkædede og mellemkædede chlorparaffiner, internationalt og i Danmark, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofferne, udslip og skæbne, eksponering og forekomst i mennesker og miljø, viden om alternativer, eksisterende regulering, affaldsbehandling og igangværende aktiviteter under REACH

Download the publication