Environmental project No. 1619, 2014

Survey of selected fluorinated greenhouse gases

Part of the LOUS-review

16-12-2014

This report was updated March 2015 and is available from the link below.

Rapporten blev opdateret i marts 2015 og kan downloades på nedenstående link.

Survey of selected fluorinated greenhouse gasses within List of Undesirable Substances (LOUS) 2012-2015 review by the Danish EPA.

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns HFCs and other fluorinated gasses.  The report defines the substance group and present information on the use and occurrence internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substances.

See original report

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler det HFC’er og andre fluor-holdige drivhusgasser. Rapporten definerer stofgruppen og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af stofferne internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofgruppen, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer. 

See updated version of the publication