Environmental project 1618, 2014

Survey of Formaldehyde

Part of the LOUS-review

16-12-2014

Survey of formaldehyde within the LOUS-review by the Danish EPA

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The survey concerns formaldehyde.  The report defines the substance and present information on the use and occurrence internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substance.

Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Kortlægningen omhandler formaldehyd. Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af formaldehyd internationalt og i Danmark, eksisterende regulering,  og en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofgruppen, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer.

Download the publication