Environmental project No. 1617, 2014

Survey of C.I. Pigment Yellow 34

Part of the LOUS-review

16-12-2014

A survey of C.I. Pigment Yellow 34 has been conducted giving an updated status on regulation, use, effects on health and environment, waste management and alternatives.

A survey has been performed of the substance C.I. Pigment Yellow 34, which is listed on the Danish EPA’s List of Undesired Substances (LOUS). The hazardous effects of C.I. Pigment Yellow are due to its content of lead and chromium, which are highly toxic. C.I. Pigment Yellow 34 is thus classified as toxic to reproduction, carcinogenic, toxic to several organs and toxic for the aquatic environment. This survey gives an updated status on regulation, use, effects on health and environment, waste management and alternatives. 

C.I. Pigment Yellow 34 is extensively regulated at EU level as it is covered by the general regulation for lead and/or chromium compounds. Denmark furthermore has a national regulation for lead, and the uses of C.I. Pigment Yellow 34 are thus even more limited in Denmark. C.I. Pigment Yellow 34 is mainly used as a colouring agent in plastics, paint and coatings in EU. In Denmark the substance is, primarily used as a raw material for colouring of products that are exported to other countries. As C.I. Pigment Yellow 34 is placed on the authorisation list under the REACH Regulation, the use is, however, expected to be phased out in both Denmark and EU by 2015. 


Der er blevet udført en kortlægning af stoffet C.I. Pigment Yellow 34, som indgår på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS). De skadelige effekter er baseret på stoffets indhold af bly og chrom. C. I. Pigment Yellow er således klassificeret som reproduktionstoksisk, kræftfremkaldende, giftigt ved længere tids udsættelse og giftigt i vandmiljøet. Denne kortlægning giver en opdateret status på gældende lovgivning, produktion og anvendelse, affaldshåndtering, effekter på miljø og sundhed og information om alternativer.

 

Der er en omfattende regulering af C.I. Pigment Yellow 34 i EU, da stoffet er omfattet af den generelle regulering for bly og/eller chrom forbindelser. Danmark har dertil særregulering for bly, hvorfor anvendelsen er yderligere begrænset i Danmark. I EU anvendes C.I. Pigment Yellow 34 primært som pigment i plastik, maling og til overfladebehandling. I Danmark anvendes stoffet primært som råmateriale til indfarvning af produkter, der eksporteres til andre lande. Da C.I. Pigment Yellow 34 er placeret på godkendelsesordningen under REACH forordningen, forventes brugen dog at blive udfaset i både Danmark og EU fra 2015.

 

Download the publication