Environmental project No. 1616, 2014

Survey of benzyl chloride

Part of the LOUS-review

16-12-2014

Survey under the LOUS 2012-15 review of benzyl chloride (CAS no. 100-44-7)

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report define the substance and present information on the use and occurrence of benzyl chloride, internationally and in Denmark, information on environmental and health effects, on alternatives to the substance, on existing regulation, on monitoring and exposure, waste management and information regarding ongoing activities under REACH, among others.


Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stoffet og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af benzylchlorid, internationalt og i Danmark, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stoffet, og viden om alternativer, eksisterende regulering, moniteringsdata, eksponering, affaldsbehandling og igangværende aktiviteter under REACH.

Download the publication