Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 132, 2014

Problematiske kemiske stoffer i plast

17-12-2014

Rapporten præsenterer information om problematiske stoffer i plast herunder information om funktion og anvendelser af stofferne i plast, potentiale for migration og skæbne ved genanvendelse. Der er identificeret 132 kemiske stoffer eller stofgrupper som potentielt kan findes i plast og kan have problematiske egenskaber. For disse stoffer eller stofgrupper er der indsamlet, vurderet og præsenteret data i det omfang disse data har været tilgængelige om, stoffernes tekniske funktion, de relevante plasttyper (som stofferne anvendes i), de vigtigste varegrupper (som plasten med de pågældende stoffer anvendes i), potentiale for frigivelse fra plast (vil stoffet migrere?), potentiale for at forbrugere udsættes for stoffet og stoffets skæbne ved genanvendelse.

Læs publikation