Miljøprojekt nr. 1627, 2014

Øget ressourcegenvinding ved forbedret karakterisering af affaldsbatterier

19-12-2014

For at kunne udnytte kritiske ressourcer i vores affald bedst muligt er det væsentligt at kunne identificere og sortere vores affaldsstrømme forud for en egentlig behandling. Projektet ’Øget ressourcegenvinding ved forbedret karakterisering af affaldsbatterier” har haft til formål at videreudvikle og forfine en teknologi til identifikation af individuelle batterityper, som kan lede til bedre sortering af indsamlede affaldsbatterier.

Med teknologien kan Li-Ion batterier nu skelnes på baggrund af deres indhold af kobolt (Co), hvilket kan have økonomisk værdi for affaldsbehandlerne.

Projektet sammenligner teknologien med andre sorteringsteknologier til batterier og giver en indledende markedsanalyse for teknologien.

Læs publikation