Undgå affald – stop spild nr. 03, 2014

Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen

Idéer fra aktørerne på tekstilområdet

15-12-2014

Katalog med idéer til affaldsforebyggelse og øget genanvendelse af tekstilaffald til inspiration for tekstilbranchen udarbejdet via dialogmøder og et seminar for værdikæden for tekstiler. Desuden en oversigt over det danske tekstil-flow, en LCA-screening og inspiration fra udlandet.

Læs publikation