Miljøprojekt nr. 1601, 2014

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København

18-12-2014

Formålet med luftkvalitetsplanen er at beskrive, hvordan vi i Danmark får nedbragt NO2-forureningen hurtigst muligt, så EU's grænseværdi kan overholdes snarest jf. artikel 23 i luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EF. Grænseværdien for NO2 på 40 µg/m3 trådte i kraft 1. januar 2010 og er en årsmiddelværdi.

Der er målt overskridelser af grænseværdien for luftens indhold af kvælstofdioxid (NO2) i København ved én målestation, hvor der blev målt hhv. 46 og 55 µg/m3 på to forskellige placeringer af målestationen i 2013, mens grænseværdien siden 2010 har været overholdt ved de øvrige 4 gademålestationer i Danmark. Hvis grænseværdien er overskredet, skal der foretages en nærmere vurdering af situationen med henblik på at iværksætte tiltag, der sikrer, at grænseværdien overholdes. Dette gøres i denne plan.

Læs publikation