GUDP strategi 2015-2018 og handlingsplan for 2015

01-12-2014

GUDP bestyrelsen udarbejder forslag til en 4 årig strategi for programmet. Strategien godkendes af miljø- og fødevareministeren. 

I forlængelse af strategien udarbejder bestyrelsen hvert år et forslag til handlingsplan for udmøntning af midler i det kommende års ansøgningsrunder og indsatser. Handlingsplanen godkendes ligeledes af miljø- og fødevareministeren.

Læs publikation