Environmental Project No. 1622, 2014

Environmental Impacts Of Certain Phthalates And Alternatives To Phthalates

17-12-2014

The report gives an overview of the environmental effects of 28 phthalates and 10 non-phthalates all potential alternative plasticisers to the 4 classified phthalates (DEHP, DBP, BBP and DiBP). Data have been compiled from the REACH registration dossiers and certain databases. The conclusion is that the alternatives do not show more negative effects to the environment than the 4 classified phthalates, but it has to be recognized that the data in some cases are limited.

 

Rapporten giver et overblik over miljøeffekterne af 28 ftalater og 10 ikke-ftalater, som alle er potentielle alternative blødgørere til de 4 klassificerede ftalater (DEHP, DBP, BBP og DIBP). Data er indsamlet fra REACH registreringsdossiers og visse databaser. Konklusionen er, at alternativerne ikke viser mere negative virkninger for miljøet end de 4 klassificerede ftalater, men datamængden er i nogle tilfælde begrænset.

Læs publikation