Miljøprojekt nr. 1591, 2014

Virksomheders CSR-Rapportering

Forretningsmæssig værdi

15-08-2014

Analysen handler om CSR-rapportering i bredeste forstand, men der er et særligt fokus på miljørapportering og på den rapportering, som ikke er drevet af love og regler.

Værdien af og dermed motivationen for at gennemføre rapporteringen, må nødvendigvis ses i den sammenhæng, den indgår i – her som én blandt flere konventionelle CSR-aktiviteter. Der har i mange år været fokus på, om virksomheders CSR-aktiviteter samlet set giver mening rent forretningsmæssigt, om der kan beskrives en "business case" for CSR, men i dette projekt ses specifikt på rapporteringen som værdiskabende.

Læs publikation